سامانه ملی آرای قضایی ara.jri.ac.ir

سوالات متداول
1- ✔️ سامانه ملی آرای قضایی چیست؟ ✔️ سامانه ملی آرای قضایی به صورت کاملا شفاف، پروسه های قضایی مخصوصا رسیدگی به پرونده ها و صدور حکم، انتشار آرای قضایی و قرار گرفتن آرای صادره را در نمایش عموم قرارداده، توضیحات بیشتر در این مقاله ارائه شده است.
2- ✔️ آدرس سامانه ملی آرای قضایی چیست؟ ✔️ سامانه ملی آرای قضایی دارای نشانی اینترنتی ara.jri.ac.ir بوده و کاربران می توانند با وارد کردن این آدرس به کلیه آراء دسترسی داشته باشند. که لینک ورود به این سایت در این مقاله ارائه شده است.
3- ✔️ سامانه ملی آرای قضایی چه امکاناتی دارد؟ ✔️ در سامانه آرای قضایی، امکاناتی همچون جستجو طبق مستندات و دسترسی به آراء دادگاه بدوی، دادگاه تجدید نظر، دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری امکان پذیر بوده، توضیحات بیشتر در این مقاله ارائه شده است.

برای مشاوره سامانه ملی آرای قضایی

برای مشاوره سامانه ملی آرای قضایی

تماس با سامانه ها

نظرات کاربران

حسین میرزایی 1401/07/02
چیزی نمایش داده نشد!!! ارسال پاسخ
رضا حسینقلی 1401/07/02
در قسمت جست و جو چه عبارتی را باید وارد کنم؟ ارسال پاسخ