سامانه عضویت نظام مهندسی تهران members.tceo.ir

سوالات متداول
1- نحوه عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به چه صورت است؟ عضویت به صورت الکترونیکی بوده و از طریق سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران انجام می شود که در متن مقاله نحوه ثبت نام به طور مفصل توضیح داده شده است.
2- چگونه می توان وارد سایت عضویت سازمان نظام مهندسی تهران شد؟ ورود به سامانه عضویت از طریق قسمت خدمات الکترونیک این سازمان است که در متن مقابه نحوه ورود به سامانه توضیح داده شده است.
3- آیا می توان وضعت درخواست عضویت در سایت سازمان نظام مهندسی تهران را پیگیری کرد؟ بلی، پیگیری درخواست عضویت از طریق سایت members.tceo.ir است که نحوه استعلام در متن مقاله به طور مفصل توضیح داده شده است.

برای مشاوره ورود به سامانه عضویت نظام مهندسی تهران

برای مشاوره ورود به سامانه عضویت نظام مهندسی تهران

تماس با سامانه ها

نظرات کاربران

شیرین 1401/07/28
members.tceo.ir ارسال پاسخ
بدون نام 1401/07/28
نحوه ثبت نام در سایت عضویت سازمان نظام مهندسی تهران به این صورت است که اشخاص حقیقی قبل از ثبت نام می بایست مصوبات کمیسیون ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و همچنین راهنمای سیستم را به دقت مطالعه نمایند ارسال پاسخ