استعلام گارانتی گوشی

سوالات متداول
1- چرا کاربران قبل از خرید تلفن همراه حتما باید وضعیت گارانتی آن را چک کنند؟ همانطور که در این مقاله به صورت کامل توضیح داده شد، به علت قاچاق و یا سرقتی بودن برخی از گوشی های تلفن همراه موجود در بازار کاربران باید قبل از خرید، حتما وضعیت گارانتی آن را چک کنند.
2- کاربران از طریق چه سامانه ای می توانند وضعیت گارانتی تلفن همراهشان را مشاهده کنند؟ کاربران با مراجعه به وب سایت irangs.ir و وارد کردن کد IMEI می توانند وضعیت گارانتی تلفن همراهشان را مشاهده کنند که توضیحات بیشتر در این مقاله ارائه شده است.
3- کاربران از طرق شماره گیری چه کد دستوری می توانند از وضعیت گارانتی تلفن همراه خود خبر دار شوند؟ همانطور که در این مقاله به صورت کامل توضیح داده شد، کاربران با شماره گیری کد دستوری  کاربران با شماره گیری کد دستوری *7777# و وارد کردن کد IMEI می توانند از وضعیت گارانتی تلفن همراهشان با خبر شوند.

برای مشاوره استعلام گارانتی گوشی

برای مشاوره استعلام گارانتی گوشی

تماس با سامانه ها

نظرات کاربران