دیلیت اکانت ایتا

سوالات متداول
1- دیلیت اکانت ایتا به چه صورت است؟ فرد ابتدا از طریق آدرس سایت ایتا به نشانی my.eitaa.com به این صفحه مراجعه کرده و سپس مطابق توضیحات اشاره شده در متن به دیلیت اکانت ایتا خواهد پرداخت.
2- دیلیت اکانت ایتا به صورت خودکار چگونه است؟ فرد جهت دیلیلت اکانت خودکار ایتا طی 6 ماه به ایتا مراجعه نکرده تا به صورت خودکار اکانت ایتا حذف شود. موارد مرتبط با این مورد در مقاله شرح داده شده است.
3- علت حذف نشدن اکانت ایتا چیست؟ مواردی مانند عدم وجود اینترنت، عدم تطابق شماره تلفن همراه در روند حذف با شماره تلفن ساخت اکانت ایتا در این حذف نشدن نقش داشته که توضیحات بیشتر در این مقاله ارائه شده است.

اگر در خصوص دیلیت اکانت ایتا سوالی دارید

اگر در خصوص دیلیت اکانت ایتا سوالی دارید

تماس با سامانه ها

نظرات کاربران