استعلام تعداد بارنامه

سوالات متداول
1- بارنامه چیست؟ بارنامه یک رسید الکترونیک و یک قرارداد الکترونیک میان فرد ارسال کننده با و شرکت حمل  و نقل بوده که به موجب آن بار به دریافت کننده تحویل داده خواهد شد که توضیحات بیشتر در این مقاله ذکر شده است.
2- نحوه استعلام کارت هوشمند راننده با کد ملی چگونه است؟ کاربر ابتدا آدرس سایت راهبری به نشانی smartcard.rmto.ir مراجعه نموده و سپس به بخش استعلام کارت هوشمند راننده مراجعه خواهد کرد. بعد از آن با استفاده از کد ملی به این استعلام پرداخته که توضیحات بیشتر در متن مقاله ارائه شده است.
3- کارکرد استعلام بارنامه راننده چیست؟ استعلام بارنامه راننده جهت عدم تخطی راننده و دریافت کننده کارکرد داشته که توضیحات بیشتر در متن مقاله ارائه شده است.

برای مشاوره استعلام تعداد بارنامه راننده

برای مشاوره استعلام تعداد بارنامه راننده

تماس با سامانه ها

نظرات کاربران

... 1401/10/11
برای استعلام تعداد بارنامه به چه سایتی بریم
پاسخ مشاور: سلام جهت دسترسی به بارنامه بایستی به آدرس سایت راهبری به نشانی smartcard.rmto.ir مراجعه کنید.