سامانه جذب بنیاد ملی نخبگان jazb.bmn.ir

سوالات متداول
1- ✔️ چگونه می توان در فراخوان های سامانه استخدام نخبگان شرکت کرد؟   ✔️ همانطور که در مقاله به طور کامل توضیح داده شده است، متقاضیان بایستی وارد سامانه استخدام نخبگان به آدرس jazb.bmn.ir شده و بسته به شرایط خود، در یکی از فراخوان های جذب هیات علمی، جذب بخش خصوصی، و یا جذب بخش دولتی ثبت نام نماید.
2- ✔️ شرایط عضویت در سامانه استخدام نخبگان چیست؟   ✔️ شرایط عضویت در سامانه استخدام نخبگان بر مبنای فعالیت های آموزشی، پژوهشی، فناورانه، مهارتی، اجتماعی و فرهنگی تعیین می شوند. در این مقاله توضیحات تکمیلی قابل مطالعه است.
3- ✔️ آیا جذب نخبگان بدون شرکت در فراخوان امکانپذیر است؟   ✔️ در حال حاضر احتمال جذب نخبگان بدون شرکت در فراخوان بسیار پایین بوده و برای افزایش شانس بیشتر، بهتر است که داوطلبان بر اساس راهنمای ارائه شده در مقاله حتما در فراخوان ها شرکت نمایند. 

برای مشاوره ورود به سامانه جذب نخبگان

برای مشاوره ورود به سامانه جذب نخبگان

تماس با سامانه ها

نظرات کاربران

بدون نام 1401/10/27
شرایط عضویت در سامانه استخدام نخبگان چی هست؟
پاسخ مشاور: سلام شرایط عضویت در سامانه استخدام نخبگان بر مبنای فعالیت های آموزشی، پژوهشی، فناورانه، مهارتی، اجتماعی و فرهنگی تعیین می شوند.
علی اکبری 1401/10/27
نشانی اینترنتی سامانه جذب بنیاد ملی نخبگان چیست
پاسخ مشاور: سلام نشانی اینترنتی سامانه جذب بنیاد ملی نخبگان jazb.bmn.ir می باشد.