سایت استعلام برند ipm.ssaa.ir

سوالات متداول
1- کاربران جهت مراجعه به سامانه استعلام ثبت برند به چه آدرس اینترنتی مراجعه خواهند کرد؟ افراد جهت استعلام ثبت برند به سامانه ماکیت معنوی به نشانی ipm.ssaa.ir مراجعه خواهند کرد که در متن مقاله به آن اشاره شده است.
2- در ثبت اظهارنامه در سامانه مالکیت معنوی انتخاب گزینه ثبت اظهار نامه همزمان با اعتراض چه مفهومی دارد؟ در انتخاب ثبت اظهارنامه همزمان با اعتراض به این معنی بوده که کاربر معترض به مشاهده ثبت برندی شبیه با برند خود و موارد دیگر است.
3- استعلام برند سایت مالکیت معنوی چگونه می باشد؟ کاربر جهت استعلام برند در سایت مالکیت معنیو به آدرس این سایت به نشانی رفته و سپس به بخش علامت تجاری خواهد رفت. سپس مطابق موارد گفته شده در متن مقاله روند استعلام را طی خواهد کرد.

برای مشاوره ورود به سامانه استعلام ثبت برند

برای مشاوره ورود به سامانه استعلام ثبت برند

تماس با سامانه ها

نظرات کاربران

... 1401/10/27
استعلام برند سایت مالکیت معنوی چگونس؟
پاسخ مشاور: سلام کاربر جهت استعلام برند در سایت مالکیت معنی به آدرس این سایت رفته و سپس به بخش علامت تجاری خواهد رفت. سپس مطابق موارد گفته شده در متن مقاله روند استعلام را طی خواهد کرد.
بدون نام 1401/10/27
نشانی سایت استعلام برند چیه
پاسخ مشاور: سلام سایت استعلام برند به نشانی ipm.ssaa.ir می باشد.