تک کارت فرهنگیان

سوالات متداول
1- تک کارت فرهنگیان چیست؟ با توجه به توضیحات ذکر شده در متن مقاله، تک کارت فرهنگیان یک نوع کارت جایگزین به عنوان کارت شناسایی یا پرسنلی برای کلیه کارکنان آموزش و پرورش و جامعه فرهنگیان می باشد که خدمات دیگری مانند انجام امور بانکی و خدمات رفاهی بسیاری را برای کاربران خود ارائه می دهد.
2- ورود به سامانه تک کارت فرهنگیان از طریق چه سایتی امکان پذیر می باشد؟ سایت اصلی معرفی شده از سازمان آموزش و پرورش کشور برای ورود به سامانه تک کارت فرهنگیان به نشانی my.medu.ir می باشد که راهنمای تصویری ورود به آن در متن مقاله ارائه شده است.
3- ثبت نام تک کارت فرهنگیان چگونه انجام می شود؟ برای انجام ثبت نام تک کارت فرهنگیان، متقاضیان ابتدا باید به سازمان آموزش و پرورش منطقه استان خود مراجعه کنند. پس از دریافت کد شناسایی پرسنل فرهنگیان، کاربر امکان ورود به سامانه ثبت نام تک کرت فرهنگیان به نشانی my.medu.ir را دارا می باشد. برای مطالعه جزئیات بیشتر به متن مقاله مراجعه شود.

برای مشاوره ثبت نام و پیگیری دریافت تک کارت فرهنگیان

برای مشاوره ثبت نام و پیگیری دریافت تک کارت فرهنگیان

تماس با سامانه ها

نظرات کاربران

محمدعلی 1401/11/02
سلام نشانی سامانه تک کارت فرهنگیان رو میگید
پاسخ مشاور: سلام سامانه تک کارت فرهنگیان به نشانی my.medu.ir می باشد.
جوادی 1401/11/02
تک کارت فرهنگیان چیست
پاسخ مشاور: سلام تک کارت فرهنگیان یک نوع کارت جایگزین به عنوان کارت شناسایی یا پرسنلی برای کلیه کارکنان آموزش و پرورش و جامعه فرهنگیان می باشد که خدماتی مانند انجام امور بانکی و خدمات رفاهی بسیاری را برای کاربران خود ارائه می دهد.