سامانه مهر رضوی وزارت علوم applicant.markazjazb.ir

سوالات متداول
1- چگونه می توان برای شرکت در فراخوان جذب هیات علمی سامانه مهر رضوی اقدام نمود؟ همانطور که در مقاله توضیح داده شد، برای شرکت در فراخوان جذب هیات علمی سامانه مهر رضوی بایستی ابتدا در این سامانه به نشانی applicant.markazjazb.ir عضو شد و سپس مراحل نام نویسی را انجام داد.
2- آیا در صورت فراموشی رمز عبور سایت مهر رضوی می توان آن را بازیابی کرد؟ بله. در صورت فراموشی رمز عبور سایت مهر رضوی می توان نسبت به بازیابی آن اقدام نمود که مراحل بازیابی رمز عبور در متن مقاله توضیح داده شده است.
3- روش ثبت نام سامانه مهر رضوی به چه نحوی است؟ برای ثبت نام سامانه مهر رضوی باید ابتدا به بخش ثبت نام این سایت مراجعه کرد و سپس مراحل ذکر شده در مقاله حاضر را طی نمود.

برای مشاوره ورود به سایت مهر رضوی

برای مشاوره ورود به سایت مهر رضوی

تماس با سامانه ها

نظرات کاربران