سامانه پل

سوالات متداول
1- سامانه پل چیست؟ سامانه پل یک سامانه ارائه شده توسط بانک مرکزی بوده که مشتریان بانک های عضو این سامانه می توانند تا مبلغ 15 میلیون تومان انتقال پول به صورت آنی در این سامانه انجام دهند. توضیحات بیشتر در متن مقاله اشاره شده است.
2- نحوه انتقال وجه در سامانه پل چگونه است؟ مشتریان جهت انتقال وجه در سامانه پل می توانند از روش های مراجعه حضوری به بانک، موبایل بانک و اینترنت بانک استفاده نمایند که در متن مقاله به آن ها اشاره شده است.
3- زمان انتقال پول در سامانه پل چقدر است؟ زمان انتقال پول در سامانه پل به صورت آنی بوده که پس از انتقال ئوجه به صورت لحظه ای وارد حساب مقصد خواهد شد. توضیحات بیشتر در متن مقاله ارائه شده است.

برای مشاوره ورود به سامانه پل

برای مشاوره ورود به سامانه پل

تماس با سامانه ها

نظرات کاربران

علی 1401/11/16
سلام کارمزد انتقال وجه از طریق سامانه پل رو بگید.
پاسخ مشاور: سلام کارمزد انتقال وجه از طریق سامانه پل 2 صدم درصد مبلغ تراکنش بوده و حداقل میزان کارمزد 500 تومان خواهد بود.
بدون نام 1401/11/16
سقف انتقال پول در سامانه پل چقدر است
پاسخ مشاور: سلام مشتریان بانک های عضو سامانه پل می توانند تا مبلغ 15 میلیون تومان انتقال پول به صورت آنی در این سامانه انجام دهند.