سامانه نقل و انتقالات فرهنگیان

سوالات متداول
1- ✔️ ثبت درخواست نقل و انتقالات دانشگاه فرهنگیان از طریق چه سایتی انجام می شود ؟ ✔️ ثبت درخواست از طریق سامانه پروفایل فرهنگیان به نشانی profile.medu.ir انجام می شود که لینک ورود به سایت در این مقاله قرار داده شده است.
2- ✔️ برای ورود به سامانه نقل و انتقالی فرهنگیان چه اطلاعاتی لازم است ؟ ✔️ همان طور که در این مقاله گفته شد وارد کردن کد پرسنلی برای ورود به سامانه نقل و انتقالات نیاز می باشد.
3- ✔️ نتایج ثبت درخواست انتقالی فرهنگیان در چه سایتی اعلام می شود ؟ ✔️ همان طور که در این مقاله گفته شد، نتایج درخواست انتقالی از طریق سایت profile.medu.ir اعلام می شود.

برای مشاوه ثبت درخواست نقل و انتقالات دانشگاه فرهنگیان

برای مشاوه ثبت درخواست نقل و انتقالات دانشگاه فرهنگیان

تماس با سامانه ها

نظرات کاربران