سامانه صدور گواهی معاینه فنی خودرو

سوالات متداول
1- ✔️ سامانه صدور گواهی معاینه فنی خودرو به چه منظوری راه اندازی شده است؟ ✔️ این سامانه برای ارائه خدمات راحت تر و سریع تر به مالکان خودرو برای دریافت تاییدیه معاینه فنی راه اندازی شده است که در متن مقاله توضیحات کاملی راجع به این سامانه ارائه شده است.
2- ✔️ نحوه صدور گواهی الکترونیکی معاینه فنی خودرو به چه صورت می باشد؟ ✔️ پس از قبولی خودرو در معاینه فنی، مالک خودرو لینک گواهی معاینه فنی را دریافت می کند که در متن مقاله جزئیات بیشتر در خصوص نحوه صدور گواهی الکترونیکی بیان شده است.
3- ✔️ هزینه صدور الکترونیکی گواهی معاینه فنی خودرو چقدر است؟ ✔️ هزینه صدور الکترونیکی گواهی معاینه فنی خودرو مشخص نشده است، اما ممکن است با هزینه ای که برای دریافت گواهی معاینه فنی خودرو در مراکز معاینه فنی پرداخت می شود یکسان باشد. توضیحات بیشتر در خصوص در متن مقاله ارائه شده است.

برای مشاوره ورود به سامانه صدور الکترونیکی گواهی معاینه فنی خودرو

برای مشاوره ورود به سامانه صدور الکترونیکی گواهی معاینه فنی خودرو

تماس با سامانه ها

نظرات کاربران

بدون نام 1401/11/20
آدرس سامانه صدور گواهی معاینه فنی خودرو چیست
پاسخ مشاور: سلام در حال حاضر هنوز سامانه صدور گواهی معاینه فنی خودرو به طور رسمی از طرف ستاد معاینه فنی شهر تهران معرفی نشده است.