سامانه امین edu.medu.ir

سوالات متداول
1- ✔️ آدرس سامانه فارغ التحصیلی امین چیست ؟ ✔️ آدرس سایت امین متوسطه دوم edu.medu.ir می باشد که لینک ورود به سایت در این مقاله گذاشته شده است.
2- ✔️ برای ورود به سامانه امین چه اطلاعاتی نیاز است ؟ ✔️ یکی از اطالاعات لازم وارد کردن کد مدرسه می باشد که سایر اطلاعات در این مقاله گفته شده است.
3- ✔️ عملیات فارغ التحصیلی در سامانه امین به چه صورتی انجام می شود ؟ ✔️ عملیات فارغ التحصیلی در این سامانه از طریق بخش عملیات اصلی انجام می شود که راهنمای تصویری عملیات در این مقاله گفته شده است.

برای مشاوره دریافت مدرک فارغ التحصیلی از سامانه امین

برای مشاوره دریافت مدرک فارغ التحصیلی از سامانه امین

تماس با سامانه ها

نظرات کاربران

محمد 1401/08/14
چرا وارد سایت امین نمی شود ارسال پاسخ