حساب وکالتی پست بانک

سوالات متداول
1- ✔️ حساب وکالتی پست بانک چیست؟ ✔️ حساب وکالتی پست بانک حسابی است که به کارگزاری بورس متصل است و برای انجام معاملات بورسی و خرید خودرو از بورس کالا این حساب مورد نیاز می باشد.
2- ✔️ آیا افتتاح حساب وکالتی پست بانک به صورتی غیر حضوری و آنلاین انجام می شود؟ ✔️ بله، افتتاح حساب وکالتی پست بانک از اینترنت بانک پست بانک به نشانی ib.postbank.ir/netway انجام می شود که در متن مقاله این فرایند به صورت کامل توضیح داده شده است. 
3- ✔️ فرم افتتاح حساب پست بانک شامل چه اطلاعاتی می باشد؟ ✔️ این فرم شامل اطلاعات شخصی، کاری و مالی متقاضی می باشد که در متن مقاله دریافت این فرم و نحوه تکمیل آن به صورت کامل توضیح داده شده است.

برای مشاوره افتتاح حساب وکالتی پست بانک

برای مشاوره افتتاح حساب وکالتی پست بانک

تماس با سامانه ها

نظرات کاربران