سامانه ساجام نظام مهندسی sajam.nezammohandesi.ir

سوالات متداول
1- ✔️ سامانه ساجام نظام مهندسی چیست؟ ✔️ سامانه ساجام مهندسی، سامانه ای است که در راستای تسهیل و تسریع ارائه خدمات به مهندسین، توسط نظام مهندسی خراسان رضوی راه اندازی شده است. توضیحات بیشتر در این مقاله ارائه شده است.
2- ✔️ نحوه ورود به سامانه ساجام نظام مهندسی به چه صورت می باشد؟ ✔️ متقاضیان برای ورود به سامانه ساجام نظام مهندسی ابتدا باید وارد نشانی اینترنتی sajam.nezammohandesi.ir شوند. توضیحات بیشتر در این رابطه در متن مقاله ارائه شده است.
3- ✔️ امکانات سامانه ساجام نظام مهندسی شامل چه مواردی است؟ ✔️ از امکانات سامانه ساجام نظام مهندسی می توان به امکان مشاهده و دریافت گزارش کارکرد، مکاتبه با سایر مهندسین یا سازمان نظام مهندسی و... اشاره کرد. امکانات بیشتر در این مقاله توضیح داده شده اند.

برای مشاوره ورود به سامانه ساجام نظام مهندسی

برای مشاوره ورود به سامانه ساجام نظام مهندسی

تماس با سامانه ها

نظرات کاربران