سایت کوله بار koolebar.ir

سوالات متداول
1- ✔️ سایت کوله بار چیست و برای چه منظوری می باشد؟   ✔️ هدف از طراحی سایت کوله بار koolebar.ir، ثبت نام و انتخاب خادمین افتخاری شهدا می باشد. در این مقاله توضیحات تکمیلی ارائه شده است.
2- ✔️ شرایط ثبت نام خادمین شهدا چیست؟   ✔️ شرایط ثبت نام خادمین شهدا عبارت است از احراز اخلاقی، سیاسی، اجتماعی و چند مود دیگر که در مقاله به همه آن ها اشاره شده است. 
3- ✔️ سایت مصاحبه خادمین شهدا چیست؟   ✔️ سایت مصاحبه خادمین شهدا همان سایت ثبت نامی یعنی سامانه koolebar.ir می باشد. نحوه مراجعه به این سامانه در مقاله توضیح داده شده است.  

برای مشاوره ورود به سایت کوله بار koolebar.ir

برای مشاوره ورود به سایت کوله بار koolebar.ir

تماس با سامانه ها

نظرات کاربران