سامانه مدیریت مرکزی حمل و نقل درون شهری و حومه ای utcms.ir

سوالات متداول
1- ✔️ راهنمای ورود به سامانه حمل و نقل درون شهری و حومه ای چگونه است؟ ✔️ ورود به سایت حمل و نقل درون شهری و حومه ای پیچیدگی خاصی نداشته و کاربران از طریق ورود به سایت utcms.ir می توانند از امکانات این سایت استفاده کنند. اطلاعات بیشتر در متن مقاله ارائه شده است.
2- ✔️ نحوه صدور پروانه فعالیت در سایت utcms.ir چگونه صورت می گیرد؟ ✔️ کاربران با ورود به سایت و انتخاب گزینه درخواست صدور پروانه می توانند نسبت به دریافت پروانه فعالیت اقدام کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر به متن مقاله مراجعه شود.
3- ✔️ نحوه ثبت نام رانندگان در سایت utcms.ir چگونه است؟ ✔️ رانندگان با ورود به وبسایت utcms.ir و کلیک بر روی گزینه درخواست مورد نظر خود مطابق با بخش های مختلف این سامانه، می توانند نسبت به ثبت نام در سامانه مذکور اقدام کنند. اطلاعات بیشتر در متن مقاله آورده شده است.

برای مشاوره ورود به سامانه مدیریت مرکزی حمل و نقل درون شهری

برای مشاوره ورود به سامانه مدیریت مرکزی حمل و نقل درون شهری

تماس با سامانه ها

نظرات کاربران

بدون نام 1402/06/12
نحوه ثبت نام رانندگان در سایت utcms.ir رو بگید.
پاسخ مشاور: سلام رانندگان با ورود به utcms.ir و کلیک بر روی گزینه درخواست مورد نظر خود مطابق با بخش های مختلف این سامانه، می توانند نسبت به ثبت نام در سامانه مذکور اقدام کنند.
محمود 1402/06/12
سلام ورود به سامانه حمل و نقل درون شهری و حومه ای چگونه است؟
پاسخ مشاور: سلام ورود به سایت حمل و نقل درون شهری و حومه ای پیچیدگی خاصی نداشته و کاربران از طریق ورود به سایت utcms.ir می توانند از امکانات این سایت استفاده کنند.