سطل زباله گوشی

سوالات متداول
1- ✔️ محل سطل زباله گوشی کجاست؟   ✔️ گوشی های هوشمند به صورت واحد دارای سطل زباله نبوده و برخی برنامه های گوشی های هوشمند دارای سطل زباله اختصاصی می باشند. برای کسب اطلاعات بیشتر به متن مقاله مراجعه شود.
2- ✔️ نحوه پاک کردن سطل زباله گوشی چگونه است؟   ✔️ افراد بعد از دسترسی به فایل های سطل آشغال گوشی های هوشمند، باید از طریق گزینه Clear All برای پاک کردن سطل زباله گوشی اقدام کنند. اطلاعات بیشتر در متن مقاله ارائه شده است.
3- ✔️ نحوه بازیابی سطل زباله گوشی چگونه است؟   ✔️ نحوه برگرداندن اطلاعات پاک شده به برنامه های گوشی هوشمند بستگی داشته و اشخاص بعد از دسترسی به سطل آشغال گوشی باید از طریق گزینه Restor برای بازیابی فایل ها اقدام کنند. اطلاعات بیشتر در متن مقاله آورده شده است.

اگر در خصوص سطل زباله گوشی سوالی دارید

اگر در خصوص سطل زباله گوشی سوالی دارید

تماس با سامانه ها

نظرات کاربران

فریبا 1402/06/28
سطل زباله گوشی کجاست
پاسخ مشاور: سلام گوشی های هوشمند به صورت واحد دارای سطل زباله نبوده و برخی برنامه های گوشی های هوشمند دارای سطل زباله اختصاصی می باشند. برای کسب اطلاعات بیشتر به متن مقاله مراجعه شود.
بدون نام 1402/06/28
نحوه بازیابی سطل زباله گوشی چگونه است؟
پاسخ مشاور: سلام نحوه برگرداندن اطلاعات پاک شده به برنامه های گوشی هوشمند بستگی داشته و اشخاص بعد از دسترسی به سطل آشغال گوشی باید از طریق گزینه Restor برای بازیابی فایل ها اقدام کنند.