استعلام بیمه مرکزی

سوالات متداول
1- ✔️ نحوه ورود به سایت بیمه مرکزی چگونه است؟ ✔️ کاربر می تواند با مراجعه به آدرس centinsur.ir  از خدمات الکترونیکی بیمه مرکزی استفاده نماید. جهت مشاهده جزییات بیشتر به متن مقاله مراجعه شود.
2- ✔️ چگونه می توان استعلام بیمه شخص ثالث را دریافت نمود؟  ✔️ کاربر باید در بخش سوابق بیمه خودرو واقع در میز خدمات الکترونیک گزینه رشته شخص ثالت را فعال و اطلاعات خواسته شده را وارد نماید تا کد پیگیری به او داده شود. جهت مشاهده نحوه دریافت استعلام به متن مقاله مراجعه شود.
3- ✔️ استعلام اصالت بیمه نامه مرکزی چگونه انجام می شود؟  ✔️ کاربر می تواند با مراجعه به بخش استعلام اصالت بیمه نامه واقع در میز خدمات الکترونیک از شماره بیمه نامه استعلام اصالت بیمه نامه مرکزی آگاه شوند. جهت مشاهده جزییات بیشتر به متن مقاله مراجعه شود.

برای مشاوره نحوه استعلام بیمه مرکزی

برای مشاوره نحوه استعلام بیمه مرکزی

تماس با سامانه ها

نظرات کاربران

... 1402/06/12
استعلام اصالت بیمه نامه مرکزی چگونه انجام می شود؟
پاسخ مشاور: سلام کاربر می تواند با مراجعه به بخش استعلام اصالت بیمه نامه واقع در میز خدمات الکترونیک از شماره بیمه نامه استعلام اصالت بیمه نامه مرکزی آگاه شوند.
بدون نام 1402/06/12
ادرس سایت بیمه مرکزی چیست
پاسخ مشاور: سلام سایت بیمه مرکزی به آدرس centinsur.ir می باشد.