سامانه پاس pas.medu.ir

سوالات متداول
1- ✔️ هدف از ایجاد سامانه پرونده الکترونیک سلامت دانش آموزان چیست ؟ ✔️ همان طور که در این مقاله گفته شد، این سایت برای مراقبت دانش آموزان برای مقابله با ویروس کرونا راه اندازی شده است.
2- ✔️ سامانه پرونده الکترونیکی سلامت دانش آموزان چه خدماتی را به داش آموزان ارائه می کند؟ ✔️ یکی از خدمات ارائه شده توسط این سامانه، شناسایی بیماری دانش آموزان و ارجاع آن ها به پزشک مربوطه می باشد.
3- ✔️ آدرس سایت پرونده الکترونیکی سلامت دانش آموزا چیست ؟ ✔️ آدرس سایت پاس، pas.medu.ir می باشد که به محض فعال سازی توسط آموزش و پرورش لینک ورود به سایت در این مقاله ارائه می شود.


نظرات کاربران