سامانه سهاپ sahap.razaviedu.ir

سوالات متداول
1- ✔️ نشانی سامانه هسته گزینش سهاپ چیست؟ ✔️ سایت سهاپ رضوی به نشانی sahap.razaviedu.ir برای تمامی افراد در دسترس می باشد که جزئیات کامل در مقاله آمده است.
2- ✔️ مدارک لازم برای ثبت نام در سامانه هسته گزینش سهاپ چیست؟ ✔️ برای نام نویسی در سایت سهاپ رضوی افراد باید مدارک هویتی مانند کارت ملی و شناسنامه خود را در دسترس داشته باشند که توضیحات کامل در مقاله آمده است.
3- ✔️ فرم های سامانه هسته گزینش سهاپ شامل چه بخش هایی است؟ ✔️ فرم های سامانه هسته گزینش سهاپ شامل اطلاعات فردی، اطلاعات شناسنامه، اطلاعات پدر و همسر و اطلاعات تحصیلی می شود که جزئیات کامل در مقاله آمده است.

برای مشاوره ورود و استفاده از امکانات سامانه هسته گزینش سهاپ

برای مشاوره ورود و استفاده از امکانات سامانه هسته گزینش سهاپ

تماس با سامانه ها

نظرات کاربران

زشکی 1402/09/21
عالی ارسال پاسخ
محمد 1402/06/27
مدارک لازم برای ثبت نام در سامانه هسته گزینش سهاپ چیست؟
پاسخ مشاور: سلام برای نام نویسی در سایت سهاپ رضوی افراد باید مدارک هویتی مانند کارت ملی و شناسنامه خود را در دسترس داشته باشند
بدون نام 1402/06/27
نشانی سامانه هسته گزینش سهاپ
پاسخ مشاور: سلام سایت سهاپ رضوی به نشانی sahap.razaviedu.ir برای تمامی افراد در دسترس می باشد.