سامانه جامع امور گمرکی www.epl.irica.ir

سوالات متداول
1- ✔️ هدف از ایجاد سامانه جامع امور گمرکی چیست ؟ ✔️ همان طور که در این مقاله توضیح داده شد، هدف از ایجاد این سامانه تبدیل فرآیندهای گمرکی به از شیوه های قدیمی به شیوه های جدید و الکترونیکی می باشد.
2- ✔️ پرداخت عوارض گمرکی به چه صورتی انجام می شود ؟ ✔️ پرداخت عوارش گمرگی به صورت اینترنتی از طریق سامانه جامع امور گمرکی انجام می شود که راهنمای تصویری نحوه پرداخت در این مقاله ارائه شده است.
3- ✔️ ثبت اظهار نامه گمرکی تلفن همراه به چه صورتی انجام می شود ؟ ✔️  ثبت اظهار نامه گمرکی تلفن همراه به صورت اینترنتی از طریق سامانه جامع امور گمرکی انجام می شود که نحوه ثبت اظهارنامه در این مقاله ارائه شده است.  

برای مشاوره استعلام و پرداخت عوارض گمرکی

برای مشاوره استعلام و پرداخت عوارض گمرکی

تماس با سامانه ها

نظرات کاربران