سایت کالا کارت بانک مهر ایران

سوالات متداول
1- ✔️ کالا کارت بانک مهر ایران به چه منظوری ارائه شده است؟     ✔️ کالا کارت بانک مهر ایران برای بالا بردن افزایش قدرت خرید مشتریان با استفاده از پرداخت اقساطی بدون سود ارائه شده است. برای توضیحات بیشتر و مطالعه لیست فروشگاه ها متن مقاله مطالعه شود. 
2- ✔️ مراحل ثبت نام کالا کارت بانک مهر به چند روش انجام می شود؟   ✔️ در حال حاضر ثبت نام کالا کارت مهر و دریافت وام خرید کالا برای دو گروه انفرادی و سازمانی انجام می شود که راهنمای تصویری هر روش در متن مقاله ارائه شده است. 
3- ✔️ شرایط و نحوه باز پرداخت وام کالا کارت در چند قسط پرداخت می شود؟    ✔️ شرایط بازپرداخت وام کالا کارت در اقساط ۶، ۹، ۱۲، ۱۸ و ۲۴ ماهه امکان پذیر است که نحوه پرداخت وام اقساط در هر طرح در مقاله ارائه گردیده است. 

برای مشاوره دریافت کالا کارت بانک مهر ایران

برای مشاوره دریافت کالا کارت بانک مهر ایران

تماس با سامانه ها

نظرات کاربران

بدون نام 1402/08/02
ثبت نام کالا کارت بانک مهر به صورت سازمانی هم انجام میشه؟>
پاسخ مشاور: سلام بله.
رئیسی 1402/08/02
سلام باز پرداخت وام کالا کارت مهر ایران در چند قسط باید پرداخت بشه
پاسخ مشاور: سلام شرایط بازپرداخت وام کالا کارت در اقساط ۶، ۹، ۱۲، ۱۸ و ۲۴ ماهه امکان پذیر است.