سامانه بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی bimekar.mcls.gov.ir

سوالات متداول
1- شرایط ثبت نام در بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی چیست؟ از جمله شرایط ثبت نام در بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی این است که شخص در مشاغل ساختمانی مشغول به کار باشد. در مقاله توضیحات کامل ارائه شده است.
2- برای ثبت نام در سامانه بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی به کجا باید مراجعه کرد؟ ثبت نام در سامانه بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در سایت bimekar.mcls.gov.ir انجام می شود. در مقاله راهنمای تصویری قابل دریافت است.
3- بیمه کارگران ساختمانی چند سال است؟ همانطور که در مقاله توضیح داده شد، زمان بازنشستگی بیمه کارگران ساختمانی 35 سال است، با این حال کمتر از این مدت هم امکان بازنشستگی وجود دارد.

 برای ورود و استفاده از امکانات سامانه بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی

 برای ورود و استفاده از امکانات سامانه بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی

تماس با سامانه ها

نظرات کاربران