سامانه سپهر آجا answer.aja.ir

سوالات متداول
1- ✔️ هدف از ایجاد سامانه پاسخگویی سپهر آجا چیست ؟ ✔️ همان طور که در این مقاله توضیح داده شد، هدف از ایجاد سامانه پاسخگویی سپهر تسهیل در امور کارکنان ارتش و ارائه خدمات غیر حضوری به آن ها می باشد.
2- ✔️ نحوه ارسال درخواست در سامانه پاسخگویی سپهر ارتش به چه صورتی می باشد ؟ ✔️ ارسال درخواست در این سامانه به صورت آنلاین انجام می شود که راهنمای تصویری نحوه ارسال درخواست سپهر آجا در این مقاله ارائه شده است.
3- ✔️ برای پیگیری و مشاهده پاسخ درخواست چه اطلاعاتی لازم است ؟ ✔️ یکی از اطلاعات لازم برای مشاهده و پیگیری پاسخ درخواست، کد پیگیری می باشد که سایر اطللاعات لازم در این مقاله ارائه شده است.


نظرات کاربران