سامانه مدیریت بیماری های نادر rda.behdasht.gov.ir

سوالات متداول
1- آدرس اینترنتی سامانه مدیریت بیماری های نادر چیست؟ ✔️ کاربر می تواند جهت دسترسی به خدمات سامانه مدیریت بیماری های نادر به آدرس rda.behdasht.gov.ir مراجعه نماید. جهت مشاهده جزئیات بیشتر به متن مقاله مراجعه شود.
2-  پس از ورود به سایت مدیریت بیماری های نادر، دسترسی به چه خدماتی امکان پذیر می باشد؟ ✔️ امکان دریافت نوبت پیش از مراجعه به داروخانه های منتخب، جستجوی پرونده بیمار، بارگذاری جواب آزمایش و دسترسی به مراکز درمان دیابت از جمله امکانات این سامانه می باشد. جهت مشاهده جزئیات بیشتر به متن مقاله مراجعه شود.
3- در صورت جستجوی پرونده بیمار پس از ورود به سایت rda و مشاهده عدم صحت اطلاعات ثبت شده چه باید کرد؟ ✔️ کاربر می تواند با انتخاب گزینه اطلاعات من به اصلاح نیاز دارد، درخواست ویرایش اطلاعات خود را ثبت نماید. جهت مشاهده جزئیات بیشتر به متن مقاله مراجعه شود.

برای مشاوره نحوه ورود به سامانه مدیریت بیماری های نادر

برای مشاوره نحوه ورود به سامانه مدیریت بیماری های نادر

تماس با سامانه ها

نظرات کاربران