سامانه معاملات فصلی

سوالات متداول
1- ✔️ سامانه معاملات فصلی چه امکاناتی را ارائه می دهد ؟ ✔️ این سامانه امکانات متعددی از قبیل ارسال گزارش های فصلی را ارئه می دهد که سایر امکانات ارائه شده در این مقاله گفته شده است.
2- ✔️ هدف از ایجاد سامانه گزارش فصلی چیست ؟ ✔️ همان طور که در این مقاله توضیح داده شده این سامانه امکان ثبت گزارش های فصلی را برای تسلیم به سازمان امور مالیاتی فراهم کرده است. 
3- ✔️ ارسال معاملات فصلی به چه صورتی انجام می شود ؟ ✔️ ارسال معاملات فصلی به دو صوت آنلاین و آفلاین انجام می شود که نحوه ارسال این معاملات در این مقاله ارائه شده است.

برای مشاوره ارسال صورت معاملات فصلی

برای مشاوره ارسال صورت معاملات فصلی

تماس با سامانه ها

نظرات کاربران

محمدسابکی 1401/03/17
خیلی وقته سهامم روفروختم چراب حسابمم نیومده ارسال پاسخ