نوبت دهی درمانگاه فرهنگیان مرکزی nobat.dfm.tehranedu.ir

سوالات متداول
1- ✔️ نشانی سایت نوبت دهی درمانگاه فرهنگیان مرکزی چیست؟ ✔️ سامانه رزرو درمانگاه فرهنگیان به نشانی nobat.dfm.tehranedu.ir در دسترس بوده و امکان اخذ وقت، مشاهده تقویم کاری پزشکان و کنسلی نوبت را فراهم کرده که جزئیات کامل در مقاله آمده است.
2- ✔️ ورود به سایت نوبت دهی درمانگاه فرهنگیان مرکزی چگونه است؟ ✔️ برای دسترسی به سامانه رزرو درمانگاه فرهنگیان افراد باید فرم ورود را با کد ملی یا شماره تلفن همراه تکمیل کنند که راهنمای تصویری در مقاله آورده شده است.
3- ✔️ تقویم پزشکان درمانگاه فرهنگیان مرکزی شامل چه اطلاعاتی است؟ ✔️ تقویم پزشکان درمانگاه فرهنگیان مرکزی روزهای حضور متخصصان مختلف مانند پزشک اطفال، اعصاب و روان، قلب یا گوش و حلق و بینی را اطلاع رسانی می نماید که جزئیات کامل در مقاله آمده است.

برای مشاوره نوبت دهی درمانگاه فرهنگیان مرکزی

برای مشاوره نوبت دهی درمانگاه فرهنگیان مرکزی

تماس با سامانه ها

نظرات کاربران