سامانه ثبت برند

سوالات متداول
1- ✔️ نشانی سامانه ثبت برند چیست؟ ✔️ متقاضیان به منظور ثبت برند و علامت تجاری خود لازم است به سایت مرکز مالکیت معنوی به نشانی ipm.ssaa.ir مراجعه نمایند. برای مطالعه جزئیات بیشتر به متن مقاله مراجعه شود.
2- ✔️ مدارک لازم برای ثبت درخواست در سایت ثبت برند چیست؟ ✔️ ارائه مدارک هویتی، ارائه تصویر برند، ارائه وکالتنامه در صورتی که درخواست توسط وکیل انجام شود، رسید پرداخت هزینه های قانونی و.... برای مطالعه جزئیات بیشتر به متن مقاله مراجعه شود.
3- ✔️ شرایط ثبت درخواست در سامانه ثبت برند شامل چه مواردی است؟ ✔️ انتخاب نوع برند، تهیه مدارک، اخذ مجوز های لازم، پرداخت هزینه، مراجعه به سامانه مرکز مالکیت معنوی و انجام مراحل مقتضی در این سامانه از شرایط ثبت درخواست در سامانه ثبت برند می باشد. برای مطالعه جزئیات بیشتر به متن مقاله مراجعه شود.

برای مشاوره امکانات و نحوه ورود به سامانه ثبت برند 

برای مشاوره امکانات و نحوه ورود به سامانه ثبت برند 

تماس با سامانه ها

نظرات کاربران

عباداله مرادخانی 1403/01/28
بسیاراین برنامه عالی ست ارسال پاسخ