انصراف از سامانه یکپارچه خودرو

سوالات متداول
1- ✔️ مهلت انصراف از سامانه یکپارچه خودرو در چه بازه ای از سال است؟ ✔️ مهلت انصراف از سامانه یکپارچه خودرو متغیر بوده و در بازه های زمانی خاص فرق دارد که هر زمان گزینه انصراف در سامانه esalecar.ir فعال گشت افراد اجازه لغو نام نویسی را در اختیار دارند. جزئیات کامل در مقاله آمده است.
2- ✔️ شرایط انصراف از سامانه یکپارچه خودرو چیست؟ ✔️ لغو سفارش ماشین بهتر است پیش از تخصیص خودرو صورت گیرد که پس از انصراف از سامانه یکپارچه خودرو تا 72 ساعت بعد وجه مسدودی افراد آزاد خواهد گشت. جزئیات کامل در مقاله آمده است.
3- ✔️ انصراف از سامانه یکپارچه خودرو چگونه است؟   ✔️ نحوه انصراف از سامانه یکپارچه خودرو شامل دو روش خاص بوده که در روش اول باید فرم لغو در سایت یکپارچه تکمیل گشته و روش دوم به این صورت است که متقاضی پس از تخصیص ماشین وجه لازم را واریز نکرده و سفارش او لغو می گردد. توضیحات کامل در مقاله آمده است.

برای مشاوره نحوه انصراف از سامانه یکپارچه خودرو

برای مشاوره نحوه انصراف از سامانه یکپارچه خودرو

تماس با سامانه ها

نظرات کاربران