استوری پیام رسان بله

سوالات متداول
1- ✔️ نحوه فعال کردن وضعیت در پیام رسان بله چگونه است؟ ✔️ کاربران جهت گذاشتن استوری یا همان فعال کردن وضعیت در پیام رسان بله می توانند دستورالعملی که در متن مقاله به آن اشاره شده را دنبال نمایند.
2- ✔️ آیا امکان حذف استوری منتشر شده در پیام رسان بله وجود دارد؟ ✔️ کاربران می توانند به آسانی محتوای ماجرای به اشتراک گذاشته شده را در پیام رسان بله حذف نمایند. جهت مطالعه جزئیات بیشتر به متن مقاله مراجعه شود.
3- ✔️ چه کسانی قادر به مشاهده استوری پیام رسان بله می باشند؟ ✔️ با توجه به قابلیت پیام رسان بله، کاربران می توانند مشخص نمایند که چه کسانی بتوانند استوری اشتراک گذاری شده را مشاهده نمایند. توضیحات بیشتر در متن مقاله موجود می باشد.

برای مشاوره گذاشتن استوری در پیام رسان بله

 

برای مشاوره گذاشتن استوری در پیام رسان بله

 

تماس با سامانه ها

نظرات کاربران