سامانه سپهتن

سوالات متداول
1- ✔️ سامانه سپهتن چه سایتی است؟ ✔️ سامانه پایش هوشمند تردد ناوگان، محصولات مربوط به نظارت بر جاده ها و حمل و نقل را عرضه کرده و همچنین دوره های آموزشی مختلفی را ارائه می دهد. جزئیات کامل در مقاله آمده است.
2- ✔️ محصولات سامانه سپهتن شامل شامل چه مواردی است؟ ✔️ محصولات سامانه سپهتن به دو دسته موارد مربوط به کنترل تردد و کالاهای حمل و نقل تقسیم شده که لیست آن ها در مقاله آمده است.
3- ✔️ ثبت نام در دوره های آموزشی سامانه سپهتن چگونه است؟ ✔️ پس از ورود به سایت processingworld.com افراد می بایست فرم ثبت نام را دانلود کرده و پس از تکمیل، آن را برای کارشناسان ایمیل نمایند که راهنمای تصویری در مقاله آورده شده است.

برای مشاوره ورود و استفاده از امکانات سامانه سپهتن

برای مشاوره ورود و استفاده از امکانات سامانه سپهتن

تماس با سامانه ها

نظرات کاربران