سامانه جامع رسانه e-rasaneh.ir

سوالات متداول
1- ✔️ هدف از ایجاد سامانه جامع رسانه های کشور چیست ؟ ✔️ همان طور که در این مقاله گفته شد، هدف از ایجاد این سامانه ارائه خدمات به صاحبان رسانه و افرادی که به هر نحوی با رسانه های داخلی در ارتباط هستند می باشد.
2- ✔️ ثبت نام در سامانه جامع رسانه های کشور ه چه صورتی انجام می شود ؟ ✔️ ثبت نام در این سامانه به صورت اینترنتی انجام می شود که راهنمای تصویری نحوه ثبت نام افراد حقیقی و حقوقی در این مقاله گفته شده است.
3- ✔️ سامانه جامع رسانه های کشور چه امکاناتی را ارئه می دهد؟ ✔️ یکی از امکانات ارائه شده توسط این سامانه مشاهده فهرست رسانه های دارای مجوز می باشد که توضیحات بیشتر در این مقاله داده شده است.


نظرات کاربران