نوبت دهی بیمارستان مرکز قلب تهران

سوالات متداول
1- ✔️ برای نوبت دهی بیمارستان مرکز قلب تهران چه مراحلی را باید طی کرد؟ ✔️ برای نوبت دهی بیمارستان مرکز قلب تهران روش های مختلفی اعم از اینترنتی، حضوری و رزرو تلفنی وجود دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر به مقاله مراجعه شود.
2- ✔️ سایت نوبت دهی بیمارستان مرکز قلب تهران چیست؟ ✔️ سایت نوبت دهی بیمارستان مرکز قلب تهران به نشانی  clinicthc.tums.ac.ir می باشد. نحوه رزرو نوبت در این سایت به صورت راهنمای تصویری ارائه شده است.
3- ✔️ برای پیگیری نوبت بیمارستان مرکز قلب تهران انجام چه مراحلی لازم است؟ ✔️ برای پیگیری نوبت بیمارستان مرکز قلب تهران لازم است تا به سایت این بیمارستان مراجعه شده و همانند راهنمای تصویری مقاله عمل شود.

برای مشاوره نحوه نوبت دهی بیمارستان مرکز قلب تهران

برای مشاوره نحوه نوبت دهی بیمارستان مرکز قلب تهران

تماس با سامانه ها

نظرات کاربران

سایه 1403/04/19
چطوری میتونیم وقت اینترنتی بگیریم؟
پاسخ مشاور: شما ابتدا باید به آدرس clinicthc.tums.ac.ir مراجعه کنید سپس بر این اساس که متخصص خاصی رو در نظر دارید یا خیر میتونید به رزرو نوبت اقدام کنید که توضیحات در متن مقاله ذکر شده.
ایران 1403/04/19
شماره تلفن رزرو نوبت مرکز قلب چیه؟
پاسخ مشاور: 69 و 88029600 شماره های رزرو تلفنی بیمارستان مرکز قلب است.