سامانه رواق بانک رفاه ravagh.refah-bank.ir

سوالات متداول
1- سامانه رواق بانک رفاه چیست؟ سامانه رواق بانک رفاه مخصوص کارمندان این بانک می باشد و به آن ها خدمات غیر حضوری و آنلاین ارائه می دهد که می توانید با مطالعه این مقاله از این امکانات مطلع شوید.
2- سامانه رواق بانک رفاه فقط مختص کارمندان شاغل این بانک است؟ خیر، همان طور که در مقاله نیز اشاره شد، کارمندان بازنشسته بانک رفاه هم می توانند از خدمات مخصوص کارمندان این بانک که از طریق سامانه رواق به صورت آنلاین ارائه می شوند، استفاده کنند.
3- امکانات سامانه رواق بانک رفاه چیست؟ سامانه رواق امکانات غیر حضوری و آنلاینی مثل مشاهده فیش حقوقی، مشاهده سوابق پرسنلی و خدماتی و ... را به کارمندان این بانک ارائه می دهد که برای اطلاعات بیشتر می توانید این مقاله را مطالعه کنید.

برای مشاوره امکانات سامانه رواق بانک رفاه

برای مشاوره امکانات سامانه رواق بانک رفاه

تماس با سامانه ها

نظرات کاربران