سامانه ثبت شرکتها irsherkat.ssaa.ir

سوالات متداول
1- ✔️ هدف از ایجاد سامانه ثبت شرکتها چیست ؟ ✔️ همان طور که در این مقاله به زطور کامل توضیح داده شده، هدف از ایجاد این سامانه تسریع و تسهیل در تاسیس موسسات تجاری، شرکت ها و موسسات غیر تجاری می باشد.
2- ✔️ آدرس سایت اداره ثبت شرکتها چیست ؟ ✔️ آدرس سایت ثبت شرکتها irsherkat.ssaa.ir می باشد که لینک ورود به سایت در این مقاله ارائه شده است.
3- ✔️ برای پیگیری درخواست از سامانه جامع ثبت شرکت ها چه اطلاعاتی لازم است ؟ ✔️ یکی از اطلاعات لازم برای پیگیری درخواست از این سامانه وارد کردن کد پیگیری می باشد که مراحل پیگیری در این مقاله به طور کامل گفته شده است.

برای مشاوره ثبت شرکت ها در سامانه ثبت شرکت ها

برای مشاوره ثبت شرکت ها در سامانه ثبت شرکت ها

تماس با سامانه ها

نظرات کاربران

پوریا درویشی 1401/07/24
۵۸۹۲۱۰۷۰۴۴۱۹۹۲۰۹۷۸۶۰۰۵۳۶۵۲۲۱۷۵۳۸۵۴۷۰۹۱۶۳۲۱۴۱۴۳۵۹۲۷۰۱۸۰ ارسال پاسخ
پوریا درویشی 1401/07/24
۵۸۹۲۱۰۷۰۴۴۱۹۹۲۰۹۷۸۶۰۰۵۳۶۵۲۲۱۷۵۳۸۵۴۷۰۹۱۶۳۲۱۴۱۴۳۵۹۲۷۰۱۸۰ ارسال پاسخ
مینا 1401/03/05
برای انجام تغییرات (انتقال شرکت)چه کار باید کرد؟/اعلام انحلال شرکت از کدام قسمت باید انجام شود؟ ارسال پاسخ
حیدری 1401/02/19
سلام برای رفع نقص ثبت شرکت مسعولیت محدود امکان پرینت مجدد شرکت نامه را سایت نمیده چگونه باید از سایت پرینت گرفت ارسال پاسخ
دریک 1401/02/10
آیا بجز آگهی تغییرات ، بازرس های شرکت را جایی باید ثبت کنیم؟ ارسال پاسخ
صمد تشکری 1400/11/04
عالی ارسال پاسخ
محمد جواد جهان بزرگی در جواب صمد تشکری 1401/02/06
چگونه میتوان بفهمیم که یک نفر دریک شرکت عضو است