سامانه کارورزی karvarzi.mcls.gov.ir

سوالات متداول
1- سامانه کارورزی چیست؟ همان طور که در این مقاله گفته شد، این سایت برای متقاضیانی است که می خواهند از طریق تجربه محیط کاری و آموزش حرفه ای در بنگاه ها اقتصادی، مهارت خود را بالاتر ببرند.
2- آیا فقط دانشجویان در حال تحصیل می توانند در سامانه کارورزی ثبت نام کنند؟ خیر. همان طور که در مقاله نیز اشاره کردیم، تمامی دانش آموختگان دانشگاه های سراسر کشور نیز می توانند در سامانه کارورزی ثبت نام کنند.
3- چگونه در سامانه کارورزی ثبت نام کنیم؟ متقاضیان کارورزی و بنگاه های متقاضی کارآموزان می توانند به سایت کارورزی به نشانی karvarvi.mcls.gov.ir مراجعه کنند و مراحل ثبت نام را مطابق راهنمای ارائه شده در مقاله انجام دهند.

برای مشاوره سامانه کارورزی

برای مشاوره سامانه کارورزی

تماس با سامانه ها

نظرات کاربران