سایت ثبت نام کتاب درسی www.irtextbook.ir

سوالات متداول
1- ✔️ ثبت کتاب درسی به چه صورتی انجام می شود ؟ ✔️ ثبت نام کتاب درسی به صورت اینترنتی از طریق سایت irtetxtbook.ir انجام می شود که راهنمای ثبت نام در این مقاله ارائه شده است.
2- ✔️ برای ثبت سفارش کتاب درسی چه اطلاعاتی لازم است ؟ ✔️ همان طور که در این مقاله گفته شد، یکی از اطلاعات لازم برای ورود به این سایت کد ملی و شماره سریال شناسنامه می باشد.
3- ✔️ ثبت نام کتاب درسی از طریق چه سایت انجام می شود ؟ ✔️ ثبت نام کتاب درسی از طریق سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی به نشانی irtetbook.ir و یا irtextbook.com انجام می شود که لینک ورود به سایت در این مقاله ارائه شده است.

برای مشاوره ثبت نام کتاب درسی

برای مشاوره ثبت نام کتاب درسی

تماس با سامانه ها

نظرات کاربران

ندا 1402/03/22
ارسال پاسخ