سایت سما sama.iums.ac.ir

سوالات متداول
1- ✔️ برای ورود به سامانه سما چه اطلاعاتی لارم است ؟ ✔️ یکی از اطلاعات لازم جهت ورود به این سامانه وارد کردن شماره دانشجویی می باشد که سایر اطلاعات لازم در ابن مقاله ارائه شده است.
2- ✔️ آدرس اینترنتی ورود به سامانه سما چیست ؟ ✔️ آدرس اینترنتی این سایت sama.iums.ac.ir می باشد که لینک ورود به سایت در این مقاله ارائه شده است.
3- ✔️ در صورتی که هنگام ورود به سامانه سما با مشکل خطا در وارد کردن رمز ورود مواجه شدیم باید چه اقدامی کرد ؟ ✔️ همان طور که در این مقاله به طور کامل توضیح داده شد، در صورت مواجه با این مشکل باید چک کنید که وضعیت کیبورد شما بر روی زبان انگلیسی تنظیم شده باشد.

برای مشاوره ورود و ثبت نام در سامانه سما

برای مشاوره ورود و ثبت نام در سامانه سما

تماس با سامانه ها

نظرات کاربران

حسین محمدی 1402/05/25
خوب عالی ارسال پاسخ
سروش 1402/05/22
عالی ارسال پاسخ