اینترنت بانک مرکزی intranet.cbi.ir

سوالات متداول
1- ✔️ آدرس سامانه اینترنت بانک مرکزی چیست ؟ ✔️ آدرس سامانه اینترنت بانک مرکزی internet.cbi.ir می باشد که لینک ورود به سایت در این مقاله ارائه شده است.
2- ✔️ هدف از ایجاد سامانه اینترنت بانک مرکزی چیست ؟ ✔️ همان طور که در این مقاله به طور کامل توضیح داده شد، هدف از ایجاد این سامانه ارائه خدمات غیر حضوری بانکی به مشتریان این بانک می باشد.
3- ✔️ منظور از سامانه احراز هویت بانک مرکزی چیست ؟ ✔️ سامانه احراز هویت بانک مرکزی همان سامانه اینترنت بانک مرکزی می باشد که توضیحات بیشتر در این مقاله ارائه شده است.

برای مشاوره استفاده از امکانات اینترنت بانک مرکزی

برای مشاوره استفاده از امکانات اینترنت بانک مرکزی

تماس با سامانه ها

نظرات کاربران

مسلم مداحی شاهخالی 1401/07/13
برای کارت به کارت کردن و پرداخت قبوض ارسال پاسخ
مسلم مداحی شاهخالی 1401/07/13
راحتی کار شخصی ارسال پاسخ