سامانه صیاد بانک توسعه تعاون vb.ttbank.ir

سوالات متداول
1- ✔️ هدف از ایجاد سامانه صیاد بانک توسعه تعاون چیست؟ ✔️ همان طور که در این مقاله نیز به طور کامل توضیح داده شد، هدف از ایجاد سامانه صیاد بانک توسعه تعاون تسهیل در امر ثبت، تایید و انتقال چك های این بانک بوده است. توضیحات بیشتر در این مقاله ارائه شده است.
2- ✔️ شناسه صیادی چیست؟ ✔️ همان طور که در این مقاله به طور کامل توضیح داده شد، شناسه صیادی یک عدد 16 رقمی است كه در بالای چک درج شده است. توضیحات بیشتر در این مقاله ارائه شده است.
3- ✔️ آیا وارد كردن شبای مقصد در عملیات انتقال چک ضروری است؟ ✔️ همان طور که در این مقاله به طور کامل توضیح داده شد، وارد كردن شبای مقصد در عملیات انتقال چک اختیاری بوده و نیازی نیست كاربر حتما آن را در كادر مربوطه وارد نماید. توضیحات بیشتر در این مقاله ارائه شده است

برای مشاوره ورود به سامانه صیاد بانک توسعه تعاون

برای مشاوره ورود به سامانه صیاد بانک توسعه تعاون

تماس با سامانه ها

نظرات کاربران

رحمان 1401/01/18
ثبت چکم تایید نمی شه ارسال پاسخ