سامانه جامع مدیریت کالا و خدمات پس از ترخیص wms.ir

سوالات متداول
1- ✔️ سامانه ترخیص کالا چیست؟   ✔️ با توجه به متن مقاله، سامانه جامع مدیریت کالا و خدمات پس از ترخیص wms.ir جهت پیگیری کالا در مسیر و مقصد با ایجاد شناسه انبار راه اندازی شده و کد یا شناسه انبار یکی از مقررات خروج کالا از گمرکات است.
2- ✔️ چگونه می توان وارد سامانه ترخیص کالا شد؟  ✔️ با استفاده از آدرس سایت به نشانی wms.ir می توان وارد صفحه سامانه شده و با کلیک بر روی گزینه به صفحه مورد نظر وارد شوند، توضیحات بیشتر در این مقاله ارائه شده است.
3- ✔️ آیا بازیابی رمز ورود به سامانه امکان پذیر است؟ ✔️ با توجه به متن مقاله پس از وارد کردن آدرس سامانه به نشانی wms.ir می توانید با انتخاب گزینه "بازیابی رمز عبور انبار" و "بازیابی رمز عبور تولیدی" و طی مراحل آن کد جدید را دریافت نمایید، توضیحات بیشتر در این مقاله ارائه شده است.

برای مشاوره ورود به سامانه ترخیص کالا 

برای مشاوره ورود به سامانه ترخیص کالا 

تماس با سامانه ها

نظرات کاربران

کاربر 1400/12/18
سلام سایت باز نمیشه
پاسخ مشاور: سلام. سایت در حال حاضر مشکلی ندارد.
جلیلی 1400/12/18
سلام. می خوام ساعت خروج بار رو ببینم. تو همین سایته؟
پاسخ مشاور: سلام. بله.