سایت نمونه دولتی خراسان رضوی

سوالات متداول
1- سایت نمونه دولتی خراسان رضوی چیست؟ همان طور که در مقاله توضیح داده شد، دانش آموزان خراسان رضوی برای ثبت نام در آزمون باید به سامانه نمونه دولتی خراسان رضوی مراجعه نمایند.
2- مشاهده اعلام نتایج آزمون در سایت نمونه دولتی خراسان رضوی چگونه انجام می شود؟ نتایج آزمون نمونه دولتی معمولا 4 تا 6 هفته بعد از برگزاری آن از طریق سایت اعلام نتایج نمونه دولتی خراسان رضوی قابل مشاهده می باشد که توضیحات بیشتر در مقاله ارائه شده است.
3- آیا مهر مدرسه روی کارت ورود به جلسه نیاز است؟ بله. همان طور که در مقاله نیز توضیح داده شد، باید کارت چاپ شده را به مدرسه محل تحصیل برد تا مهر روی آن زده شود.

برای مشاوره ورود به سایت مشاهده نتایج نمونه دولتی خراسان رضوی

برای مشاوره ورود به سایت مشاهده نتایج نمونه دولتی خراسان رضوی

تماس با سامانه ها

نظرات کاربران