دانلود برنامه آپ

سوالات متداول
1- ✔️ ثبت نام اطلاعات مالیاتی برای دریافت کارتخوان در سایت آپ چگونه انجام می شود؟ ✔️ همان طور که در این مقاله به طور کامل توضیح داده شد، برای دریافت این اطلاعات تنها باید پرونده مالیاتی از طریق سامانه tax.gov.ir تکمیل گردد. توضیحات بیشتر در متن مقاله ارائه شده است.
2- ✔️ اپلیکیشن آپ چه خدماتی را به کاربران خود ارائه می دهد؟ ✔️ انواع خدمات نیازمند پرداخت های الکترونیکی در برنامه آپ انجام می شود. توضیحات بیشتر در این مقاله ارائه شده است که می توانید به آن مراجعه کنید.
3- ✔️ برای پرداخت قبض از طریق آپ باید چه مراحلی را طی نمود؟ ✔️ همان طور که در این مقاله به طور کامل توضیح داده شد، با شناسه قبض و شناسه پرداخت امکان پرداخت هر قبضی در برنامه آپ وجود دارد. اطلاعات بیشتر در متن مقاله ارائه شده است.

برای مشاوره و ورود به سامانه آپ

برای مشاوره و ورود به سامانه آپ

تماس با سامانه ها

نظرات کاربران