سامانه سینا بنیاد ملی نخبگان sina.bmn.ir

سوالات متداول
1- ✔️ برای ورود به سامانه سینا بنیاد ملی نخبگان چه اطلاعاتی لازم است ؟ ✔️ یکی از اطلاعات لازم برای ورود به این سامانه وارد کردن کد ملی می باشد که سایر طالاعات لازم در ابن مقاله ارائه شده است.
2- ✔️ ثبت نام در سامانه سینا بنیاد ملی نخبگان به چه صورتی انجام می شود ؟ ✔️ ثبت نام در این سامانه به صورت آنلاین واینترنتی انجام می شود که راهنمای تصویری نحوه ثبت نام در این مقاله ارائه شده است.
3- ✔️ آدرس سایت سینا بنیاد ملی نخبگان چیست؟ ✔️ آدرس این سامانه sina.bmn.ir می باشد که لینک ورود به سایت در این مقاله ارائه شده است.

برای مشاوره ثبت نام در سایت بنیاد ملی نخبگان

برای مشاوره ثبت نام در سایت بنیاد ملی نخبگان

تماس با سامانه ها

نظرات کاربران