ابلاغ قضایی

سوالات متداول
1- منظور از ابلاغ قضایی الکترونیک چیست ؟ ابلاغ قضایی الکترونیک امکان ارسال اوراق قضایی به طرفین دعوی به صورت اینترنتی ایجاد کرده است که توضیحات بیشتر در خصوص ابلاغیه قضایی در این مقاله ارائه شده است.
2- برای مشاهده ابلاغ قضایی چه اطلاعاتی لازم است ؟ از جمله اطلاعات لازم برای مشاهده و دریافت ابلاغ قضایی کد ملی و رمز شخصی ثنا می باشد که سایر اطلاعات لازم در این مقاله ارائه شده است.
3- نحوه مشاهده ابلاغ قضایی به چه صورتی انجام می شود؟ مشاهده ابلاغ قضایی به صورت اینترنتی از طریق سامانه ابلاغ انجام می شود که راهنمای تصویری نحوه ورود به این سامانه و مشاهده ابلاغ قضایی در مقاله ارائه شده است.

برای دریافت و مشاهده ابلاغ قضایی

برای دریافت و مشاهده ابلاغ قضایی

تماس با سامانه ها

نظرات کاربران