پیامک قبض برق

سوالات متداول
1- پیامک قبض برق از چه سرشماره ای ارسال می شود؟ همان طور که در این مقاله به طور کامل توضیح داده شد، پیامک های دریافتی از شرکت توزیع نیروی برق برای تهرانی ها از سرشماره 10001521 و برای دیگر مشترکین در سراسر کشور از سرشماره 20001521 ارسال می گردد.
2- در متن پیامک قبض برق چه اطلاعاتی ذکر می شود؟ در متن پیامک ارسالی مربوط به قبض برق، اطلاعاتی از جمله نام مشترک، شماره بدنه کنتور، مبلغ بدهی/ بستانکاری، شناسه قبض، شناسه پرداخت و مبلغ صورتحساب بدهی ذکر شده که توضیحات بیشتر در این مقاله ارائه شده است.
3- نحوه فعالسازی پیامک قبض برق چگونه است؟ همان طور که در این مقاله به طور کامل توضیح داده شد، برای فعالسازی پیامک قبض برق می توان از دو روش حضوری و غیرحضوری بهره برد.

برای مشاوره دریافت پیامک قبض برق

برای مشاوره دریافت پیامک قبض برق

تماس با سامانه ها

نظرات کاربران

گلاویژ عمری 1401/08/02
ندارم ارسال پاسخ