سایت ایرانداک

سوالات متداول
1- نحوه ورود به سامانه ایرانداک چگونه است؟ برای ورود به سامانه ایرانداک باید وارد سایتirandoc.ac.ir  شود که لینک ورود به این سامانه در این مقاله ارائه شده است.
2- سایت ایرانداک دارای چه بخش ها و امکاناتی است؟ سایت ایرانداک دارای بخش ها و امکانات مختلفی است که از جمله مهم ترین آن ها می توان به ثبت مقاله و رساله، درخواست پیشینه پژوهشی و همانندجویی اشاره کرد که توضیحات بیشتر در متن مقاله ارائه شده است.
3- نحوه ثبت نام در هر یک از بخش های سامانه ایرانداک چگونه است؟ در هر کدام از بخش های مختلف سایت با ثبت کد ملی فقط یک بار می توان ثبت نام کرد که توضیحات بیشتر در رابطه با نحوه ثبت نام در این مقاله ارائه شده است.

برای مشاوره سایت ایرانداک

برای مشاوره سایت ایرانداک

تماس با سامانه ها

نظرات کاربران