پیگیری شناسنامه

سوالات متداول
1- استعلام شناسنامه از ثبت احوال چگونه انجام می شود؟ پیگیری شناسنامه از ثبت احوال از طریق سایت این سازمان انجام می شود که در متن مقاله نحوه استعلام توضیح داده شده است.
2- پیگیری شناسنامه از دفاتر پیشخوان به چه نحوی است؟ همانطور که دفاتر پیشخوان دولت به ارائه خدماتی در راستای درخواست صدور شناسنامه ارائه می دهند، پیگیری را نیز می توان از طریق این دفاتر انجام داد که در متن مقاله توضیحات بیشتری در این مورد نوشته شده است.
3- چگونه می توان درخواست تعویض شناسنامه را با کد ملی پیگیری کرد؟ همانطور که در متن مقاله ذکر شده است، پیگیری شناسنامه المثنی و تعویضی از طریق ثبت احوال انجام می شود که در متن مقاله توضیحات بیشتر در این مورد ذکر شده است.

برای مشاوره نحوه پیگیری صدور شناسنامه

برای مشاوره نحوه پیگیری صدور شناسنامه

تماس با سامانه ها

نظرات کاربران

بدون نام 1401/07/20
استعلام شناسنامه از طریق سایت سازمان ثبت احوال به نشانی sabteahval.ir انجام می شود که علاوه بر استعلام، کاربران سایت می توانند برای ثبت نام کارت هوشمند ملی، درخواست تغییر نام و نام خانوادگی، درخواست صدور گواهی تجرد و درخواست صدور گواهی فوت و... از این سایت استفاده نمایند. ارسال پاسخ
بدون نام 1401/07/20
سلام. پیگیری صدور شناسنامه با کد ملی چگونه امکان پذیر است؟
پاسخ مشاور: سلام. در حال حاضر پیگیری با کد ملی امکان پذیر نیس. در صورتی که چنین راهی توسط مسئولین مربوطه معرفی گردد در این مقاله اطلاع رسانی می شود.