درخواست کارت بانک رسالت

سوالات متداول
1- سایت تعویض کارت بانک رسالت چیست؟ سایت تعویض کارت بانک رسالت به نشانی pishkhan.rqbank.ir برای تمامی افراد قابل دسترس است و راهنمای تصویری ورود به سایت در مقاله آمده است.
2- فرم درخواست کارت بانکی رسالت شامل چه بخش هایی است؟ فرم درخواست کارت بانکی رسالت شامل بخش هایی مانند شماره حساب، آدرس و کد پستی می باشد که توضیحات کامل در مقاله آمده است.
3- پیگیری صدور کارت بانک رسالت به چه صورت است؟ افراد برای پیگیری صدور کارت بانک رسالت باید به بخش گزارش درخواست های من در پیشخوان مجازی بانک رسالت مراجعه کنند که جزئیات کامل در مقاله آورده شده است.

برای مشاوره نحوه درخواست و تعویض کارت بانک رسالت

برای مشاوره نحوه درخواست و تعویض کارت بانک رسالت

تماس با سامانه ها

نظرات کاربران

سید هاشم موسوی انجیرک 1402/05/25
صدور کارت ارسال پاسخ
شهاب 1402/03/20
راضى هستم خيلى عالى ارسال پاسخ
بدون نام 1401/10/27
پیگیری صدور کارت بانک رسالت چگونس؟
پاسخ مشاور: سلام افراد برای پیگیری صدور کارت بانک رسالت باید به بخش گزارش درخواست های من در پیشخوان مجازی بانک رسالت مراجعه کنند که جزئیات کامل در مقاله آورده شده است.
الهام مزرعی 1401/10/26
پیگیر پستی کارت ارسال پاسخ